Bursă buget local

Cereri tip:

Cerere bursă de performanță

Cerere bursă de merit

Cerere bursă de studiu

Cerere bursă de ajutor social

Legislație

  1. O.M.E.C.T.S. nr. 3470/07.03.2012 pentru modificarea și completarea Anexei la Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 5.576/2011
  2. ANEXA la Ordinul privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobat cu numărul 5.576/2011 -CRITERII GENERALE de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
  3. ORDIN nr. 3.480 din 26 martie 2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
  4. ORDIN nr. 5.085 din 30 august 2019 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

Precizări suplimentare

Situația burselor școlare se revizuiește în primele 10 zile ale fiecărui semestru și are în vedere situația școlară și nota la purtare din semestrul anterior.

Conform Legii nr. 38/2019 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, ”Bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanţă, cu bursa de merit sau cu bursa de studiu.”

Conform Ordinului nr. 3.480 din 26 martie 2018, elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi şi burse de performanţă sau burse de merit.

De asemenea, elevii cu cerinţe educaţionale speciale pot obţine bursă de studiu/merit/performanţă, indiferent dacă beneficiază şi de o măsură de protecţie socială.

Elevii din învăţământul profesional care beneficiază de bursa profesională pot beneficia şi de burse de performanţă sau burse de merit, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit trebuie să opteze, dintre acestea două, pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă de timp mai îndelungată.

Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială.

Elevii din învăţământul profesional, beneficiari de orice tip de bursă de studii, finanţată total sau parţial din bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării, trebuie să opteze pentru această bursă sau pentru bursa profesională.

Documente necesare depunere dosar burse