Învățământ liceal

Învățământ liceal-zi

Perioada de înscriere în învățământul liceal-ETAPA I:

13 iulie 2020-20 iulie 2020

Rezolvarea de către comisia de admitere judeţeană a situaţiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

22 iulie 2020-24 iulie 2020

Perioada de înscriere în învățământul liceal-ETAPA II:

24 iulie 2020-30 iulie 2020*

*Primirea cererilor de înscriere a candidaţilor care au fost repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu şi-au depus dosarele de înscriere întermen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la  repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat, precum şi a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au  susţinut evaluarea naţională.

30 iulie -3 august 2020*

 *Repartizarea, de către comisia de admitere judeţeană, a candidaţilor care au fost  repartizaţi computerizat în prima etapă de admitere, dar nu şi-au depus/transmis dosarele de înscriere în termen şi a candidaţilor care nu au participat sau au participat la  repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizaţi computerizat,  precum şi a absolvenţilor clasei a VIII-a care nu au susţinut evaluarea naţională. ( Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere judeţeană, publicată pe site-ul inspectoratului şcolar  şi comunicate unităţilor de învăţământ până la data de 24 iulie 2020)

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE:

Nr DOCUMENTE ÎNSCRIERE LICEU
1 CERERE opțiune C.D.Ș.-liceu
2 CERERE opțiune RELIGIE-liceu
3 CERERE ÎNSCRIERE LICEU -liceu
4 CERTIFICAT DE NAȘTERE, copie legalizata sau certificare conform cu originalul
5 ADEVERINȚĂ CU NOTELE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ
6 FIȘA MEDICALĂ- adeverință de intrare în colectivitate+fișă vaccinări
7 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI GIMNAZIAL- copie legalizata sau certificare conform cu originalul
8 COPIE CI-dacă este cazul
9 Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal-liceu

Cereri tip și declarație tip:

*Cerere opțiune C.D.Ș.

*Cerere opțiune religie

*Cerere înscriere învățământ liceal

*Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Învățământ liceal-seral

Calificări (clasa a XI-a (sem.II)-clasa a XIII-a):

*Tehnician transporturi

*Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații

Perioada de înscriere: 01.08.2020-24.08.2020

Nr. crt. DOCUMENTE ÎNSCRIERE LICEU SERAL
1 Foaie matricolă care să ateste absolvirea ciclului inferior al liceului -original și copie
2 CERTIFICAT DE ABSOLVIRE NIVEL 3+ FOAIE MATRICOLĂ-original+copie (dacă este cazul)
3CERTIFICAT DE NAȘTERE- original și copie
4 CI- original și copie
5FIȘA MEDICALĂ- adeverință de intrare în colectivitate
6Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
7Cerere tip înscriere seral