Proiect ROSE

Proiectul privind Învățământul Secundar ROSE

Proiectul ROSE este un proiect realist ce oferă elevilor, pe termen lung, o alternativă educațională plăcută şi eficientă. Proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung prin elaborarea, testarea și implementarea unui sistem unitar tip „Pregătire suplimentară”, prin activități extracurriculare menite să suscite interesul elevilor implicați.

De asemenea, consilierii școlari vor putea desfășura cu viitoarele generații de elevi,  activități de asistență psihopedagogică similare cu cele implementate în proiect, sprijinindu-i și prin activități de consiliere individuală și/sau de grup pentru managementul stresului, managementul eficient al timpului, etc.

Din perspectiva tehnică și financiară, se va îmbunătăți baza tehnico-materială a liceului iar dotările obținute în cadrul proiectului ROSE vor favoriza organizarea de activități instructiv-educative interactive centrate pe elev. Se va asigura accesului elevilor la materiale documentare tipărite, multiplicate, sau pe suport electronic realizate în cadrul activităților proiectului.

Beneficiarii acestui proiect sunt elevi care provin din liceul nostru. Aceștia pot mediatiza activitățile proiectului în grupurile de prieteni, contribuind astfel la promovarea imaginii școlii în comunitate.

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, a demarat implementarea Proiectului privind Invatamantul Secundar – ROSE, Subproiectul „ProBac-Adolescent în secolul XXI”, in baza Acordului de Grant nr. SGL/RI/109 din data 27.06.2017 incheiat intre MEN – UMPFE și liceul nostru cu un buget total în valoare de 100.000 euro.

Proiectul vizeaza printre altele și achizitionarea unor bunuri și servicii.

In acest sens, invităm toți furnizorii care au ca obiect de activitate furnizarea/prestarea de bunuri/servicii din categoria celor de mai jos și care dispun de capacitatea tehnică și profesională necesară, să depună oferte tehnice și de preț pentru următoarele achiziții:

  1. Servicii de consultanță, ședințe coaching – AN I (I.1) pentru activitatea „Dacă vreau, pot!”
  2. Masa elevilor – AN I (I.3) 
  3. Servicii de internet mobil – AN I(I.3)
  4. Servicii de consultanță pentru sesiuni de consiliere psihologică – AN II (I.6)
  5. Multifuncționale AN I(III.1.)

Informațiile suplimenta referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obțin de la sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, Aleea Pelicanului nr. 2, de luni până vineri între orele 9 – 15, sau la adresa email: rose.dleonida@gmail.com

Persoane de contact:

prof. Popescu Hariclia-Marinela – Coordonator de Grant

prof. Turda Ana-Maria – Responsabil Achiziții

Termenul de transmitere a ofertelor este de 04.12.2017.

About Ana Maria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*