ACHIZIȚII AN ȘCOLAR 2021-2022

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, a demarat implementarea Proiectului privind Invatamantul Secundar – ROSE, Subproiectul „ProBac-Adolescent în secolul XXI”, in baza Acordului de Grant nr. SGL/RI/109 din data 27.06.2017 incheiat intre MEN – UMPFE și liceul nostru.

Proiectul vizeaza printre altele și achizitionarea unor bunuri și servicii.

In acest sens, invităm toți furnizorii care au ca obiect de activitate furnizarea/prestarea de bunuri/servicii din categoria celor de mai jos și care dispun de capacitatea tehnică și profesională necesară, să depună oferte tehnice și de preț pentru următoarele achiziții:

  1. Achiziție multifuncționala
  2. Achiziție laptopuri 2 in 1

Informațiile suplimenta referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obțin de la sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, Aleea Pelicanului nr. 2, de luni până vineri între orele 9 – 15, email: achizitii.rose.dleonida@gmail.com, tel. 0341427401

Persoana de contact:

Bacula Mariana – Responsabil Achiziții

Termenul de transmitere a ofertelor este de 14.12.2021, ora 16.00

Anunţ de atribuire

1. Ca urmare a publicării Invitaţiei de participare pentru achiziția de 4 Laptop-uri 2 în 1 cu touchscreen și active penîn urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda CERERE DE OFERTĂ, ofertantul declarat castigator este TONER FACTORY PROD SRL, cu sediul în Lazu, str Slt. Dumitraș Sorin nr.1, jud Constanța.

Obiectul contractului: Livrarea, instalarea și asigurarea garanție pentru 4 Laptopuri 2 în 1 ultraportabile Lenovo Yoga.

Durata contractului: Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile prevăzute în contract, în decurs de cel mult 7 zile de la data semnării contractului.

Valoarea contractului: Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 17969 LEI (șaptesprezece mii nouă sute șaizeci și nouă lei), din care 2869 LEI (două mii opt sute șaizeci și nouă lei) reprezintă TVA. Prețul include și cheltuielile pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produselor.

2. Ca urmare a publicării Invitaţiei de participare pentru achiziția de Multifuncțională A3în urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda CERERE DE OFERTĂ, nu a fost declarat un ofertant câștigător, produsele ofertate neîndeplinind cumulativ specificațiile tehnice minime solicitate.