Bursa Profesională

Cerere Programul național de protecție socială „Bursa profesională”

Perioada depunere DOSAR BURSĂ:

15 septembrie-25 septembrie an școlar curent

DOCUMENTE NECESARE:

-CERERE TIP

-COPIE CARTE DE IDENTITATE ELEV

-COPIE CARTE DE IDENTITATE PĂRINTE (ÎN CAZUL ÎN CARE ELEVUL ESTE MINOR)

Legislație

HOTĂRÂREA nr. 951/27.12.2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional

Precizări suplimentare

Elevii din învăţământul profesional nu pot beneficia simultan de „Bursa profesională“ şi de sprijinul financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu“.

Elevii din învăţământul profesional care beneficiază de bursa profesională pot beneficia şi de burse de performanţă sau burse de merit, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului nr. 5.576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu modificările şi completările ulterioare.

Elevii care se încadrează în prevederile alin. (2) şi care au dreptul să primească atât bursă de performanţă, cât şi bursă de merit trebuie să opteze, dintre acestea două, pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o perioadă de timp mai îndelungată.

Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială „Bursa profesională” nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială.

Elevii din învăţământul profesional, beneficiari de orice tip de bursă de studii, finanţată total sau parţial din bugetul Ministerului Educaţiei și Cercetării, trebuie să opteze pentru această bursă sau pentru bursa profesională.