CEAC

VIZIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA”

Să oferim un proces de instruire şi educaţie de calitate, cu şansa egale pentru toţi elevii, care să-i formeze pentru viitoarea carieră cât şi pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

MISIUNEA LICEULUI TEHNOLOGIC “DIMITRIE LEONIDA”

Onorându-şi tradiţia în pregătirea generală şi profesională în domeniul auto, Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” Constanţa este dedicat dezvoltării personale şi profesionale a elevilor, în condiţii de calitate a procesului educaţional, asigurându-le şanse de integrare socio-profesională şi de continuare a învăţării de-a lungul vieţii.

Dorim să oferim tinerilor şi adulţilor, inclusiv celor proveniţi din medii defavorizate, şanse egale de instruire şi educaţie la standardele UE, sprijinindu-i pentru o integrare socio-profesională rapidă şi eficientă, dezvoltarea carierei, contribuind astfel la sporirea calităţii vieţii în comunitatea locală.

În vederea îndeplinirii misiunii, vom pune un accent pe respectarea valorile socio-culturale ale unei societăţi democratice, pe asigurarea calităţii în toată activitatea educaţională.

[box type=”shadow” align=”aligncenter” ]Plan de acţiune CEAC 2015-2016

Regulament CEAC 2015-2016

RAEI 2014-2015

Opis proceduri CEAC

Strategia de evalaluare internă 2015-2016[/box]