Achiziții an școlar 2018-2019

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, a demarat implementarea Proiectului privind Invatamantul Secundar – ROSE, Subproiectul „ProBac-Adolescent în secolul XXI”, in baza Acordului de Grant nr. SGL/RI/109 din data 27.06.2017 incheiat intre MEN – UMPFE și liceul nostru cu un buget total în valoare de 100.000 euro.

Proiectul vizeaza printre altele și achizitionarea unor bunuri și servicii.

In acest sens, invităm toți furnizorii care au ca obiect de activitate furnizarea/prestarea de bunuri/servicii din categoria celor de mai jos și care dispun de capacitatea tehnică și profesională necesară, să depună oferte tehnice și de preț pentru următoarele achiziții:

  1. Achiziție PC-uri săli clase AN II(III.1.)
  2. Achiziție videoproiectoare și elemente conexe săli clase AN II(III.1.)
  3. Premii competiții – AN II (II.1+II.2)

Informațiile suplimenta referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obțin de la sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, Aleea Pelicanului nr. 2, de luni până vineri între orele 9 – 15, email: achizitii.rose.dleonida@gmail.com, tel. 0341427401

Persoane de contact:

prof. Popescu Hariclia-Marinela – Coordonator de Grant

Cosor Cristina – Responsabil Achiziții

Termenul de transmitere a ofertelor este de 10.12.2018, ora 16.

 

Anunţ de atribuire

1. Ca urmare a publicării Invitaţiei de participare pentru achiziția de PC-uri săli de clasăîn urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda CERERE DE OFERTĂ, ofertantul declarat castigator este Civic Service IT S.R.L, cu sediul în B-dul Alexandru Lăpușneanu, nr. 106, bl. L1, sc. E, et. 1, ap. 88.

Obiectul contractului: Livrarea, instalarea și asigurarea garanție pentru 7 Mini PC-uri HP Elitedesk 800 G1 TINY, 7 Kituri tastatura & mouse wireless, 7 x Cablu HDMI 10 m.

Durata contractului: Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile prevăzute în contract, în decurs de cel mult 7 zile de la data semnării contractului, respectiv până la 24.12.2018.

Valoarea contractului: Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 12635 (doisprezece mii șase sute treizeci și cinci) LEI, din care 2017,33 (două mii șaptesprezece, treizeci și trei) LEI reprezintă TVA. Prețul include și cheltuielile pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produselor.

2. Ca urmare a publicării Invitaţiei de participare pentru achiziția de Videoproiectoare și elemente conexe săli claseîn urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda CERERE DE OFERTĂ, ofertantul declarat castigator este Civic Service IT S.R.L, cu sediul în B-dul Alexandru Lăpușneanu, nr. 106, bl. L1, sc. E, et. 1, ap. 88.

Obiectul contractului: Livrarea, instalarea și asigurarea garanție pentru 7 Proiectoare BENQ MS527, 7 Suporturi tavan videoproiector P/N:  07479-WHT, 7 Ecrane de proiecție 4World

Durata contractului: Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile prevăzute în contract, în decurs de cel mult 7 zile de la data semnării contractului, respectiv până la 24.12.2018.

Valoarea contractului: Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 14350.00 (paisprezece mii trei sute cincizeci) LEI, din care 2291.17 (două mii două sute nouă zeci și unu, șaptesprezece) LEI reprezintă TVA. Prețul include și cheltuielile pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produselor.