ACHIZIȚII AN ȘCOLAR 2019-2020

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, a demarat implementarea Proiectului privind Invatamantul Secundar – ROSE, Subproiectul „ProBac-Adolescent în secolul XXI”, in baza Acordului de Grant nr. SGL/RI/109 din data 27.06.2017 incheiat intre MEN – UMPFE și liceul nostru cu un buget total în valoare de 100.000 euro.

Proiectul vizeaza printre altele și achizitionarea unor bunuri și servicii.

In acest sens, invităm toți furnizorii care au ca obiect de activitate furnizarea/prestarea de bunuri/servicii din categoria celor de mai jos și care dispun de capacitatea tehnică și profesională necesară, să depună oferte tehnice și de preț pentru următoarele achiziții:

  1. Achiziție multifuncționale
  2. Achiziție Mini PC-uri săli clase AN III

Informațiile suplimenta referitoare la specificațiile tehnice și la modul de ofertare se obțin de la sediul Liceului Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța, Aleea Pelicanului nr. 2, de luni până vineri între orele 9 – 15, email: achizitii.rose.dleonida@gmail.com, tel. 0341427401

Persoana de contact:

Cosor Cristina – Responsabil Achiziții

Termenul de transmitere a ofertelor este de 05.06.2020, ora 16.00

Anunţ de atribuire

1. Ca urmare a publicării Invitaţiei de participare pentru achiziția de PC-uri săli de clasăîn urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda CERERE DE OFERTĂ, ofertantul declarat castigator este Civic Service IT S.R.L, cu sediul în B-dul Alexandru Lăpușneanu, nr. 106, bl. L1, sc. E, et. 1, ap. 88.

Obiectul contractului: Livrarea, instalarea și asigurarea garanție pentru 8 Mini PC-uri Fujitsu Esprimo Q920 8 Kituri tastatura & mouse wireless, 8 x Cablu HDMI 10 m.

Durata contractului: Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile prevăzute în contract, în decurs de cel mult 7 zile de la data semnării contractului.

Valoarea contractului: Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 12705.84 (douăsprezece mii șapte sute cinci lei și optzeci și patru de bani) LEI, din care 2414.16 (două mii patru sute paisprezece lei și șaisprezece bani) LEI reprezintă TVA. Prețul include și cheltuielile pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produselor.

2. Ca urmare a publicării Invitaţiei de participare pentru achiziția de Multifuncționaleîn urma desfășurării procedurii de achiziție prin metoda CERERE DE OFERTĂ, ofertantul declarat câștigator este Civic Service IT S.R.L, cu sediul în B-dul Alexandru Lăpușneanu, nr. 106, bl. L1, sc. E, et. 1, ap. 88.

Obiectul contractului: Livrarea, instalarea și asigurarea garanție pentru 1 Multifuncțională A4,  laser color HP LaserJet Pro MFP M477FDN, 1 Multifuncțional A3 laser mono KONICA Minolta Bizhub 226.

Durata contractului: Furnizorul se obligă să furnizeze bunurile prevăzute în contract, în decurs de cel mult 7 zile de la data semnării contractului.

Valoarea contractului: Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil Furnizorului de către Beneficiar, este de 5756,30 (cinci mii șapte sute cincizeci și șase lei și treizeci de bani) LEI, din care 1093,70 (o mie nouăzeci și trei lei și șaptezeci de bani) LEI reprezintă TVA . Prețul include și cheltuielile pentru ambalare, transport şi orice alte costuri necesare livrării produselor.