Proiect județean „Cultivă-ți pasiunea!”

Cultivă-ţi pasiunea! proiect judeţean cuprins în CAEJ Constanţa

Secţiuni

  1. Concurs de eseuri „Jurnal de adolescent”
  2. Concursul creaţii plastice „Fărâme din universul meu”
  3. Concursul de talente „Descoperă-ţi talentul!”

Concurs de eseuri „Jurnal de adolescent”

 

Activitatea constă în organizarea unui concurs de eseuri, intitulat „Jurnal de adolescent”, la care vor lua parte elevi din unităţile şcolare partenere. Compoziţiile literare ale elevilor vor reflecta abilităţile de exprimare scrisă în limba română dar şi creativitatea, originalitatea autorilor şi vor respecta formatul indicat în regulamentul concursului. Fiecare unitate şcolară implicată participă indirect la această activitate, cu maxim 3 elevi. Eseurile sunt trimise în format electronic la adresele de e-mail ale responsabililor pentru această activitate, adrese menţionate, de asemenea, în regulamentul concursului. Evaluarea lucrărilor se realizează de către un juriu format din responsabilii activităţii conform unei grile de evaluare obiective, eseurile câştigătoare fiind publicate ulterior în “Intersecţii”, revista Liceului Tehnologic “Dimitrie Leonida”Constanţa.

Concurs creaţii plastice „Fărâme din universul meu”

 

Activitatea cuprinde două secțiuni: concurs desene și concurs creații hand-made, la care vor lua parte elevi din unităţile şcolare partenere. Fiecare unitate şcolară participă indirect la această activitate, cu maxim 3 elevi. Lucrările elevilor vor respecta indicaţiile de realizare din regulamentul concursului şi vor fi trimise prin poştă pe adresa indicată sau aduse personal la Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” Constanţa. Profesorii care evaluează produsele elevilor vor avea în vedere: calitatea lucrărilor, raportul dintre tema concursului şi conţinut, creativitatea, originalitatea creaţiilor plastice.

Concurs de talente „Descoperă-ţi talentul!”

 

Activitatea constă în organizarea unui concurs de talente, intitulat „Descoperă-ţi talentul!”, la care vor lua parte elevi din unităţile şcolare partenere. Elevii îşi vor pune în valoare talentul într-un moment artistic – ex: montaj literar-artistic, interpretare vocală şi/sau instrumentală, dans, acrobaţie, iluzionism, beatbox, pantomimă, etc. Fiecare instituţie de învăţământ implicată în proiect va organiza, mai întâi, la nivel de şcoală, un concurs de talente pentru a selecta cele mai bune momente artistice cu care se vor prezenta, în data de 20 aprilie 2016, la concursul judeţean. Fiecare unitate şcolară va participa direct la această activitate, cu maxim 2 numere artistice, condiţiile realizării momentelor fiind specificate în regulamentul concursului. Momentele artistice prezentate în concurs vor fi evaluate de un juriu alcătuit din cadre didactice de specialitate, conform unor criterii ce vor avea în vedere: interpretarea, creativitatea, originalitatea demonstraţiei, impresia artistică.

Descopera talentul