Transfer 2021-2022

Cerere tip transfer

TRANSFERUL ELEVlLOR ÎN PERIOADA VACANȚEI

20 august 2021-30 august 2021

CALENDAR

Nr. crt. Etapa Perioada
1 Afișarea locurilor disponibile pentru transferul elevilor 03.08.2021
2 Depunerea cererilor pentru transfer 20.08.2021-30.08.2021  
3 Desfășurarea examenelor de diferență (dacă este cazul) 1.09.2021-03.09.2021
4 Analizarea cererilor de transfer în cadrul consiliului de administrație al unității de învățământ 09.09.2021
5 Afișarea soluționării cererilor de transfer 10.09.2021

TRANSFERUL ELEVILOR ÎN PERIOADA VACANȚEI DE VARĂ

SITUAȚIA LOCURILOR DISPONIBILE PENTRU TRANSFERUL ELEVILOR ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL I

ANUL  ȘCOLAR 2021-2022

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL ZI

Nr. crt. Clasa Profilul Calificarea Număr locuri disponibile
  1 10A Tehnic Tehnician mecatronist 0
  2 10B Tehnic Tehnician electrician electronist auto 0
3 10C Tehnic Tehnician transporturi 0
  4 11A Tehnic Tehnician mecatronist 3
  5 11B Tehnic Tehnician electrician electronist auto 0
  6 12A Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul 3
  7 12B Tehnic Tehnician electrician electronist auto 8
  8 12C Tehnic Tehnician mecatronist 5

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL ZI

Nr. crt. Clasa Profilul Calificarea Număr locuri disponibile
1 X Dp Tehnic Mecanic auto 0
2 X Ep Tehnic Mecanic auto 0
3 X Fp Tehnic Tinichigiu vopsitor auto 6
4 X Gp Tehnic Mecanic auto 0
X Hp Tehnic Mecanic auto 0
6X Ip Tehnic Mecanic auto 0
 7 XI Ap Tehnic Mecanic auto 3
8   XI Bp Tehnic Mecanic auto 3
9 XI Cp Tehnic Mecanic auto 1
10 XI Dp Tehnic Mecanic auto 3
11   XI Ep DUAL Tehnic Mecanic auto +Tinichigiu vopsitor auto 1

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL SERAL

Nr. crt. Clasa Profilul Calificarea Număr locuri disponibile
12AS Tehnic Tehnician transporturi 11
12BS Tehnic Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 0
3   13AS Tehnic Tehnician transporturi 10
13BS Tehnic Tehnician transporturi 12
5 13CS Tehnic Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 14

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL și  ȘCOALĂ DE MAIȘTRI

Nr. crt. Clasa Profilul Calificarea Număr locuri disponibile
  1 TTAII-AN II Tehnic Tehnician transporturi auto interne și internaționale 2
  2 TDA-AN II Tehnic Tehnician Diagnostic Auto 0
  3 MEA-AN II Tehnic Maistru electromecanic auto 0